ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง ::ฝ่ายผลิต

รับจำนวน(อัตตรา) ::
จำนวนมาก(More)

คุณสมบัติ ::
-เพศชาย
-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ:
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-รถรับ-ส่งพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์
-ประกันชีวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
-ค่ากะ
-เบี้ยขยัน
-อื่นๆตามกดหมายกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบุคคลและธุรการ
โทรศัพ : 02-5431212


ลักษณะงาน ::
เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจ


ตำแหน่ง ::ช่างเทคนิค

รับจำนวน(อัตตรา) ::
5

คุณสมบัติ ::
-เพศชาย
-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาเครื่องกล, ช่างยนต์
-สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้
-มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ:
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-รถรับ-ส่งพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์
-ประกันชีวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
-ค่ากะ
-เบี้ยขยัน
-อื่นๆตามกดหมายกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบุคคลและธุรการ
โทรศัพ : 02-5431212


ลักษณะงาน ::
เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจ


ตำแหน่ง ::ช่างเชื่อม

รับจำนวน(อัตตรา) ::
3

คุณสมบัติ ::
-เพศชาย
-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-สามารถเชื่อมงานได้ทั้งไฟฟ้าและอาร์กอน
-สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้
-มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ:
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-รถรับ-ส่งพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์
-ประกันชีวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
-ค่ากะ
-เบี้ยขยัน
-อื่นๆตามกดหมายกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบุคคลและธุรการ
โทรศัพ : 02-5431212


ลักษณะงาน ::
เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจ


ตำแหน่ง ::พนักงานเขียนแบบ

รับจำนวน(อัตตรา) ::
3

คุณสมบัติ ::
-เพศชาย
-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถเชื่อมงานได้ทั้งไฟฟ้าและอาร์กอน
-สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้
-มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ:
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-รถรับ-ส่งพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนณาปนกิจสงเคราะห์
-ประกันชีวิต
-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
-ค่ากะ
-เบี้ยขยัน
-อื่นๆตามกดหมายกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบุคคลและธุรการ
โทรศัพ : 02-5431212


ลักษณะงาน ::
เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

;