รายละเอียด

การปั้มขึ้นรูปเย็น

การปั้มขึ้นรูปเย็น

บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด ได้นำระบบ Computer Numeric Control (CNC) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นมีความถูกต้องมากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีอันทันสมัยจาก Shinko Bolt Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสลักเกลียว เพื่อใช้ในการผลิต S10T Torque Bolt อีกด้วย

Oslo

Oslo is the capital of Norway.


;