รายละเอียด

การขึ้นรูปร้อน

การขึ้นรูปร้อน

ระบบ Press Forging and Hammer Forging System ที่นำมาใช้ในกระบวน การผลิตสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิตชนิดนี้ ใช้เทคโนโลยีจาก Tonan Drop Forging Co.,Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

Oslo

Oslo is the capital of Norway.


;