รายละเอียด

ชุบแข็ง

ชุบแข็ง

อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำด้านการผลิตสลักเกลียวในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด จึงได้นำระบบ ISO/TS 16949:2009 มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต ระบบดังกล่าวนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นมาตราฐานในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก ได้แก่ IATF (America) จากประเทศสหรัฐอเมริกา, ANFIA จากประเทศอิตาลี, CCFA และ FIEV จากประเทศฝรั่งเศส, SMMT จากสหราชอาณาจักร, VDA,QMC จากประเทศเยอรมัน, ไดม์เลอร์ ไครสเลอร์, ฟอร์ดมอเตอร์ และ เจเนอรัลมอเตอร์ บริษัทต่างๆ ที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทชั้นนำเหล่านี้ ต้องนำระบบดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อเป็นมาตราฐานในการผลิต

Oslo

Oslo is the capital of Norway.


;