รายละเอียด

บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด มุ่งมั่นที่จะรักษา และปรับปรุงกระบวนการของระบบ ISO/TS 16949:2009 และ ISO 9001 : 2008 ต่อไปในอนาคต โดยจัดตั้งให้มีแผนการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนทักษะของพนักงานทุกคน ยิ่งไปกว่านั้นยังจะมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตราฐานของบริษัท ในด้านการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า

Oslo

Oslo is the capital of Norway.


;